ΕΣΠΑ

Ο Συνεταιρισμός

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Κηπευτικών Κουντούρας είναι αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών στα Λαχανικά σύμφωνα με τον Καν.(ΕΕ)1308/13 και Καν.(ΕΕ)543/11, και λειτουργεί με βασικό στόχο την παραγωγή κηπευτικών τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων ποιότητας  Agro 2.1 & 2.2.   

Δραστηριοποιούμαστε στην Κουντούρα του νομού Χανίων Κρήτης και για την παραγωγή των κηπευτικών χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και φιλικές στο περιβάλλον τεχνικές και παράγουμε ασφαλή προϊόντα, απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων και χημικών ουσιών. 

Με τα  προϊόντα μας προμηθεύουμε τις μεγάλες αλυσίδες super market, τις κεντρικές λαχαναγορές της Ελλάδας και επιλεγμένους Ευρωπαίους πελάτες.  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Κηπευτικών ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ στα πλαίσια του
Υπομέτρου 16.1 -16.2 «Ίδρυση και Λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της
Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα
της γεωργίας» εθνικής και διακρατικής εμβέλειας του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020» επιθυμεί να προσλάβει (1) εργάτης (ανειδίκευτο
προσωπικό) για να απασχοληθεί στο έργο με ακρωνύμιο RESI-VEG και κωδικό
Μ16ΣΥΝ2-00094 για χρονικό διάστημα 56 ημερών.
Περιγραφή θέσης :
● προετοιμασία του αγρού για την εγκατάσταση της καλλιέργειας, διεκπεραίωση
όλων των καλλιεργητικών φροντίδων (άρδευση, λίπανση, φυτοπροστασία,
συγκομιδή, δειγματοληψίες κτλ) καθώς και των απαραίτητων εφαρμογών και
επεμβάσεων που θα απαιτηθούν κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου.
Αποστολή βιογραφικών στο info@opakoundoura.gr με θέμα στο email ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ_ΜΕΤΡΟ 16.